Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Workshop ICBDSR o vrozených vadách

15. dubna 2024 14:44

Workshop vzniká ve spolupráci ICBDSR a SLG ČLS JEP.

Datum: Středa 4. září 2024
Místo: Hermitage Hotel Praha, Svobodova 1, 128 00 Praha 2
Registrace: Skrze registrační formulář na webu SLG
Cena a platba: 1575,- Kč/celodenní registrace

Platba se uskutečňuje skrze platební portál Hotelu Hermitage, který vystaví doklad o platbě, registrovaní účastníci obdrží kongresové materiály, v ceně je občerstvení včetně oběda.

Uzávěrka pro registraci je 30. června 2024, registrace bude spuštěna v týdnu od 15. 4. 2024.

Těšíme se na Vaši účast.

Za společný organizační výbor

MUDr. Antonín Šípek Jr., Ph.D.
antonin.sipek@lf1.cuni.cz