Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

COVID-19 v těhotenství

Vložil(a): mat, 22. března 2020 15:38

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a šíření koronaviru SARS-CoV-2 a jím způsobeného onemocnění COVID-19 se objevují také dotazy na téma onemocnění COVID-19 a těhotenství. Proto Vám na tomto místě přinášíme několik odkazů na doporučení odborných společností a také na další zdroje. Průběžně se budeme snažit doplňovat i další zdroje.

Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP vydala stanovisko, resp. doporučení, jak v případě infekcí koronavirem SARS-CoV-2 postupovat.

Doporučení vyšlo i jako článek v časopisu Aktuální gynekologie a porodnictví:

  • Calda P, Břešťák M, Fischerová D, Zikán M, Smetanová D, Machala L. Koronavirová infekce a těhotenství (COVID-19). Stanovisko České společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP. Actual Gyn. 2020;12:17-19

Plný text je dostupný zde, případně je dostupný i ve formátu PDF.

Mezinárodní společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology - ISUOG) také vydala doporučení pro infekci koronavirem během těhotenství a šestinedělí, které bylo přeloženo i do češtiny: COVID-19 - doporučení ISUOG

V češtině jsou dostupné i informace pro pacientky: COVID-19 - Informace pro pacientky

Evropská společnost pro lidskou reprodukci a embryologii (European Society of Human Reproduction and Embryology - ESHRE) na svém webu 14. března 2020 také přinesla několik doporučení. Naleznete je zde (momentálně je na stránce na prvním místě informace o zrušení konresu ESHRE, je nutné se na stránce posunout dolů, přímý odkaz není možné vytvořit).

Další informace a doporučení naleznete také na webu České společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP.

Web pro těhotné a rodiny s dětmi Porodnice.cz pak tomuto tématu také věnuje samostatnou sekci, navíc je možné v části Poradna k tomuto tématu klást i další otázky.

Ministerstvo zdravotnictví ČR provozuje web na adrese koronavirus.mzcr.cz, kde je rovněž dostupná i sekce Otázky a odpovědi, kde se několik dotazů týká rizik tohoto onemocnění v souvislosti s těhotenstvím.

Aktuální data o počtu nakažených jsou dostupná na adrese onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19. Tuto stránku pro Ministerstvo zdravotnictví ČR spravuje Ústav zdravotnických informací a statistiky.

Společnost pro lékařskou mikrobiologii na svém webu zveřejnila odpovědi na některé otázky ohledně mikrobiologické diagnostiky COVID-19.