Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

26. kongres o ateroskleróze

21. listopadu 2022 17:07

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na 26. kongres o ateroskleróze, který pořádá Česká společnost pro aterosklerózu a na které jeden z bloků je připraven ve spolupráci se Společností lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP. Tento kongres se koná 1.-3. prosince 2022 v hotelu Best Western Premier Hotel International v Brně. Další informace, včetně programu a registrace naleznete zde.