Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Seminář „Minimum klinické genetiky pro neurology“

Vložil(a): mat, 6. března 2020 23:13

Aktualizace 11. 3. 2020: Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se seminář nyní ruší. Ale vzhledem k velkému zájmu je pravděpodobné, že se akce uskuteční někdy později. Přesné datum by určitě bylo oznámeno i zde.

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na XXVII. seminář „Minimum klinické genetiky pro neurology“, který se koná 28. března 2020 od 9.00 hod v Autoklubu ČR (Opletalova 29, Praha 1).

Odborný program zajišťují MUDr. Klára Brožová (oddělení dětské neurologie TN) a MUDr. Petra Laššuthová, Ph.D. (Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FNM). Seminář je pořádán dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocen kredity.

Na www.anthony.cz je k dispozici jak pozvánka s programem, tak online přihláška.

Přihlásit se je nutné nejpozději do 20. března 2020. Přihlášky budou vyřizovány v pořadí, v jakém budou přicházet a do evidence budou zařazeni pouze řádně přihlášení účastníci.

Kontaktní adresa:

ANTHONY Production s.r.o.
Václavské náměstí 21, 113 60 Praha 1
Tel.: 603 857 731
e-mail: anthony@anthony.cz

Program

9.00-11.00 „Minimum genetiky pro neurology“
Minimum klinické genetiky pro neurologyMUDr. Markéta Vlčková, Ph.D.
Vybrané kazuistikyMUDr. Markéta Vlčková, Ph.D.
Krátký úvod do genetiky z pohledu laboratořeMUDr. Petra Laššuthová, Ph.D.
Proč to té laboratoři tak dlouho trvá? – kazuistikyMUDr. Petra Laššuthová, Ph.D.
11.00-11.30 Coffee break
11.30-13.00
A co na to neurolog?MUDr. Klára Brožová
Důsledek nedodržování protokolu prediktivního testu u osob v riziku Huntingtonovy nemociProf. MUDr. Jan Roth, CSc.
Genetika - co nás ještě čeká?MUDr. Antonín Šípek jr., Ph.D.
13.00 Oběd