Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Soutěž o cenu za nejlepší publikaci roku 2021

7. prosince 2021 10:30

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ačkoliv rok 2021 příliš nepřál tradičním konferencím, věříme, že vaše publikační aktivity výrazněji dotčeny nebyly. Proto výbor Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP vyhlašuje tradiční Cenu o nejlepší publikaci za rok 2021.

Podmínky soutěže:

  • Do soutěže je možné hlásit pouze původní práce publikované v recenzovaných časopisech, které byly vydány v roce 2021. Práce přijaté k publikaci v roce 2021, které budou publikovány až v roce 2022, je možné hlásit až do příštího ročníku soutěže. Články uveřejněné v letošním roce pouze on-line jako „early access“, které budou v definitivní podobě vydány až v roce 2021 je možné dle rozhodnutí autora hlásit do letošního nebo příštího ročníku soutěže (nikoliv však do obou).
  • Práci hlásí do soutěže její první autor, který musí být zároveň členem Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP.
  • Preferovány jsou práce provedené na domácím pracovišti. Multicentrické studie shrnující výsledky z českých i zahraničních pracovišť nejsou ze soutěže vyloučeny, ale bude cíleně hodnocen podíl prvního - českého autora na celé studii. Hodnota IF časopisu je významným, nikoliv však jediným kritériem pro hodnocení kvality publikace.
  • Přehledové a popularizační články, monografie a skripta není možné do soutěže hlásit.

Výbor SLG ČLS JEP následně vybere nejlepší práci, její autor pak obdrží diplom a finanční odměnu ve výši 10 000,- Kč. Na základě počtu a kvality přihlášených publikací si výbor SLG ČLS JEP vyhrazuje právo ocenit i další výborné práce eventuálním druhým či třetím místem, případně naopak cenu v daném roce neudělit.

Předání ceny a možnost čestné přihlášky probíhá standardně v únoru na Kaprasově dni v Praze, s ohledem na nejistou situaci při pořádání větších vzdělávacích akcí ovšem nelze vyloučit, že bude předání nutné přesunout na jiný, vhodnější termín.

Přihlášky do soutěže je možné posílat do pondělí 31. ledna 2022 a to e-mailem na adresu vědeckého sekretáře SLG ČLS JEP MUDr. Antonína Šípka Jr, Ph.D. (antonin.sipek@lf1.cuni.cz). Součástí přihlášky musí být plná verze přihlašovaného článku (PDF).