Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Seminář Indikace a přínos genetického testování v oftalmologii

2. října 2023 0:07

Rádi bychom Vás pozvali na klinický seminář Oční kliniky 1. LF UK a VFN Indikace a přínos genetického testování v oftalmologii, který se koná 2. listopadu 2023 od 16.00 do 17.00 v posluchárně Oční kliniky 1. LF UK a VFN (budova A6, U Nemocnice 2, Praha 2). Viz přiložená pozvánka.