Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

61. výročí Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM

20. června 2022 14:31

Ústav biologie a lékařské genetiky (ÚBLG) 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole plánoval minulý rok oslavy 60 let od svého založení. Bohužel loňská situace podobným akcím moc nepřála a proto byla celá událost o rok posunuta a nyní tak jde o 61. výročí. Tento rok také slaví významné životní jubileum doc. MUDr. Milan Macek sr., CSc., který se na budování ÚBLG významnou měrou podílel (viz rozhovor na webu 2. LF UK). K připomenutí obojí se ve čtvrtek 23. června 2022 od 13.00 koná ve Velké posluchárně v budově ředitelství FN Motol slavnostní seminář. Program semináře naleznete v příloze.