Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Registrace na 26. celostání konferenci DNA diagnostiky

Registrace na 26. celostání konferenci DNA diagnostiky, která se bude konat 17. až 19. dubna 2024.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost vyplňování tohoto formuláře - i u položek pro jméno, příjmení a tituly, z těchto údajů budou také vytvořeny certifikáty o účasti. Pokud tedy nechcete například certifikát vystavený na jméno "jan novak", ale raději na "Mgr. Jan Novák", tak raději zadané údaje ještě jednou zkontrolujte. Díky.

Již uplynul termín pro poslední registrace, nebo se už přihláslo maximální množství účastníků. Další registrace nejsou možné.