Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Celostátní sjezd SLG a 55. cytogenetická konference - druhé oznámení

3. května 2022 9:31

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Ráda bych vás ještě jednou pozvala na Celostátní sjezd lékařské genetiky a genomiky a 55. výroční cytogenetickou konferenci, která se bude konat 15. – 16. 9. 2022 ve WELLNESS HOTELU STEP v Praze. Registrace k aktivní i pasivní účasti je pro Vás otevřena na webových stránkách kongresu na adrese www.cytogenomika2022.cz.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Za vědecký a organizační výbor

Doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.