Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

21. celostátní konference fetální medicíny

4. ledna 2022 9:30

Na pátek 21. ledna 2022 je naplánována 21. celostátní konference fetální medicíny, která se v minulém roce bohužel konat nemohla. Organizátoři zatím doufají, že se konference bude konat prezenčně v kongresovém sálu Nemocnice na Homolce. Aktuální informace, předpokládaný program a možnost registrace naleznete na webu fetmed2022.csupg.cz. Na této adrese naleznete později i některé přednášky z této akce ve formě prezentací či videí.