Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Kurz Aktuální trendy v lékařské a laboratorní genetice

18. února 2024 23:26

Zveme tímto zájemce na nepovinný kurz Aktuální trendy v lékařské a laboratorní genetice, tematicky navazující na předcházející předatestační kurz Pokroky lékařské genetiky a specializační kurz v Klinické genetice. Kurz je určen pro všechny zájemce z řad lékařů a nelékařů se zájmem o prohloubení znalostí o moderních vyšetřovacích metodách laboratorní genetiky a možnostech jejich aplikace v klinické praxi.

Kurz se koná v hotelu ILF (Budějovická 15, Praha 4) ve čtvrtek 14. března 2024. Přihlášení je možné na portálu IPVZ.