Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

SLG plně podporuje stanovisko ESHG k nařízení EU 2017/746

Vložil(a): MaT, 18. září 2020 17:35

Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP plně podporuje stanovisko Evropské společnosti pro lidskou genetiku (ESHG) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro. Překlad tohoto stanoviska do češtiny naleznete v příloze.

Stanovisko ESHG k nařízení 2017/746

V další příloze naleznete úvodník z Journal of Genetics and Genomics od Thomase Liehra, který se této problematice také věnuje. Výše uvedené nařízení se může velmi významně podepsat na dalším osudu, případně dokonce zániku, molekulárně-cytogenetické diagnostiky, konkrétně metody fluorescenční in situ hybridizace (FISH).

Liehr T. Is Molecular Cytogenetic Diagnostics of Rare Diseases in Europe Close to Extinction. J GENET GENOM 4 (2020) doi:10.37421/J GENET GENOM.2020.4.112