Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Program a sborník

13. února 2022 0:59

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

přinášíme Vám k nahlédnutí program a sborník chystaného Kaprasova dne, který se koná ve středu 16. února 2022 ve velké posluchárně Purkyňova ústavu na pražském Albertově.