Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

REPROMED 2023

30. ledna 2023 22:48

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás pozvali 6. ročník semináře reprodukční medicíny REPROMED 2023, který pořádá GENNET.

Další informace včetně programu a registračního formuláře naleznete na adrese www.gennet.cz/repromed.