Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Seminář Postmortem diagnostika náhlé srdeční smrti

17. července 2023 18:03

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na mezioborový seminář Postmortem kardiogenetická diagnostika náhlé srdeční smrti, který se koná 22. září 2023 a pořádá ho Ústav soudního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové. Místem konání je výukové centrum LF HK UK (Sokolská 581, Hradec Králové). Program tohoto semináře, možnost registrace a další podrobnosti naleznete zde.