Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Soutěž o cenu za nejlepší publikaci roku 2022

22. prosince 2022 14:30

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

také v letošním roce výbor Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP vyhlašuje tradiční Cenu o nejlepší publikaci, tentokrát za rok 2022.

Podmínky soutěže:

  • Do soutěže je možné hlásit pouze původní práce publikované v recenzovaných časopisech, které byly vydány v roce 2022. Práce přijaté k publikaci v roce 2022, které budou publikovány až v roce 2023, je možné hlásit až do příštího ročníku soutěže. Články uveřejněné v letošním roce pouze on-line jako „early access“, které budou v definitivní podobě vydány až v roce 2023, je možné dle rozhodnutí autora hlásit do letošního nebo příštího ročníku soutěže (nikoliv však do obou).
  • Práci hlásí do soutěže její první autor, který musí být zároveň členem Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP.
  • Preferovány jsou práce provedené na domácím pracovišti. Multicentrické studie shrnující výsledky z českých i zahraničních pracovišť nejsou ze soutěže vyloučeny, ale bude cíleně hodnocen podíl prvního – českého autora na celé studii. Hodnota IF časopisu je významným, nikoliv však jediným kritériem pro hodnocení kvality publikace.
  • Přehledové a popularizační články, monografie a skripta není možné do soutěže hlásit.

Výbor SLG ČLS JEP následně vybere nejlepší práci, její autor pak obdrží diplom a finanční odměnu ve výši 10 000,– Kč. Na základě počtu a kvality přihlášených publikací si výbor SLG ČLS JEP vyhrazuje právo ocenit i další výborné práce eventuálním druhým či třetím místem, případně naopak cenu v daném roce neudělit.

Předání ceny a možnost čestné přihlášky probíhá standardně v únoru na Kaprasově dni v Praze, letošní ročník je plánován na 15. února 2023.

Přihlášky do soutěže je možné posílat do úterý 31. ledna 2023 a to e-mailem na adresu vědeckého sekretáře SLG ČLS JEP MUDr. Antonína Šípka jr., Ph.D. (antonin.sipek@lf1.cuni.cz). Součástí přihlášky musí být plná verze přihlašovaného článku (PDF).