Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

24. celostátní konference DNA diagnostiky

15. února 2022 10:49

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

bohužel minulý rok situace pořádání konferencí a jiných odborných akcí moc nepřála a 24. celostátní konference DNA diagnostiky tak byla z původního listopadového termínu odložena. Doufáme, že letos se konferenci již podaří uskutečnit, byť tentokrát v trochu netradičním květnovém termínu, konkrétně 18.-19. května 2022.

Konference se bude konat v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích. Registrace je možná online.

Registrace k aktivní účasti je možná do čtvrtka 28. dubna 2022, k pasivní účasti do čtvrtka 5. května 2022. Konferenční poplatek činí 2000 Kč pro členy SLG ČLS JEP a 2200 Kč pro ostatní.

Další informace na webu konference.