Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Registrace na 24. celostání konferenci DNA diagnostiky

Registrace na 24. celostání konferenci DNA diagnostiky, která je plánována na 18. a 19. květen 2022.

Přihlášení k aktivní účasti bylo možné nejpozději do 28. dubna 2022.
Přihlášení k pasivní účasti a zaplacení účastnického poplatku převodem bylo možné jen do 5. května 2022.

Bohužel, ale již uplynul termín, do kdy bylo možné se registrovat (5. května. 2022). Další registrace nejsou možné.