Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Den vzácných onemocnění 2023 v Brně

5. února 2023 23:23

Poslední únorový den se od roku 2008 připomíná jako Den vzácných onemocnění. Poprvé tomu tak bylo 29. února 2008 z iniciativy evropské pacientské organizace EURORDIS. A proč zrovna poslední den v únoru? Protože v případě přestupného roku je posledním únorovým dnem právě 29. A jelikož takové datum se neopakuje každý rok, je vlastně také vzácné. V případě, že zrovna není přestupný rok, se pak tento den připomíná 28. února. Stejně tak tomu bude i letos. Letos se při příležitosti této události pod koná konference v Brně, jejíž program naleznete v příloze.