Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Den vzácných onemocnění 2024 v Brně

24. ledna 2024 17:51

Přijďte s námi oslavit Den vzácných onemocnění 2024.

Srdečně zveme na již tradiční seminář „Brno slaví Den vzácných onemocnění“, který se koná 22. února 2024, 13-18 hodin v Univerzitním kampusu, Brno, Kamenice 753/5, posluchárna B11/334.

Vzhledem k omezenému počtu míst prosíme o rezervaci.

Budeme rádi, pokud naši pozvánku budete i dále šířit mezi spřízněné lidi.

Těšíme se na setkání.

Renata Gaillyová
ÚLGG LF MU a FN Brno
za všechny organizátory