Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Průvodce kódováním pomocí Orphakódů a dosavadní zkušenosti

17. března 2023 10:37

V rámci projektu RD-CODE, jeho hlavním cílem byla podpora implementace a zvýšeného používání nomenklatury vzácných onemocnění portálu Orphanet a tzv. Orphakódů ve zdravotnických informačních systémech, pilotně v České Republice, Rumunsku, Španělsku a na Maltě, byly jako výstupy vytvořeny i dva dokumenty, jeden sloužící jako průvodce kódováním, druhý shrnující zkušenosti s zaváděním tohoto kodování. Oba dokumenty (resp. jejich český překlad) byly nyní umístěny na stránku rd-code.ublg.cz. Tyto postupy a zkušenosti pak budou dále využity v dalších zemích (viz navazující projekty OD4RD a OD4RD2) a zároveň povedou k vytvoření standardizovaného nástroje pro kódování vzácných onemocnění na evropské úrovni.