Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Mezilaboratorní kontrola kvalita molekulárně-genetické diagnostiky cystické fibrózy 2020

Vložil(a): MaT, 13. července 2020 1:56

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

děkujeme za účast v Mezilaboratorní kontrole kvality (MKK) molekulárně-genetické diagnostiky cystické fibrózy v ČR v minulých letech.

K letošní MKK bude nutné se opět předem registrovat, časový harmonogram zůstává i nadále stejný. Manipulační poplatek spojený s účastí v MKK je pro letošní rok ve výši 1300,- Kč.

Registrace bude možná do 31. července 2020 vyplněním registračního formuláře, který je dostupný online na adrese slg.cz/eqa/cf. V případě, že se k účasti v MKK přihlásíte, bude Vám zaslána faktura se splatností 30 dnů.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailových adresách: andrea.holubova@fnmotol.cz, marek.turnovec@lfmotol.cuni.cz.

Se srdečnými pozdravy

MUDr. Andrea Holubová
Prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc.
Ústav biologie a lékařské genetiky
Fakultní Nemocnice Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel.: 224 433 548, fax: 224 433 520