Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Forensica 2024

3. března 2024 19:38

Československá společnost pro forenzní genetiku, z.s. (ČSSFG), pořádá konferenci Forensica 2024 v termínu 27.–29. května 2024Korunní pevnůstce (Pevnosti poznání) v Olomouci.

Tématem přednášek budou aktuální teoretické i praktické poznatky ohledně použití DNA v legálním kontextu, forenzní genomika, forenzní genetická genealogie, olfaktronika, fenotypování, masivně paralelní sekvenování, neautozomální markery, identifikace obětí hromadných neštěstí, interpretační rámec forenzně genetických vyšetření, bezpečnost forenzně genetických dat, testování na místě činu, nový znalecký zákon, využití umělé inteligence ve forenzních vědách. Tématem workshopů bude forenzně genetický software (Familias, DNAstatistx).