Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Kurz Psychologie genetického poradenství

18. února 2021 16:41

Pro lékaře s dosud nesplněnou povinností ve specializačním vzdělávání, kterou je absolvování jednodenního specializačního kurzu Psychologie genetického poradenství dle vzdělávacího programu, platného do roku 2017, je mimořádně vypsán další termín tohoto kurzu, bude se konat v online podobě dne 12. března 2021. Garantem kurzu je 2. LF UK a ÚBLG 2. LF UK a FNM. Účastnický poplatek je 1000 Kč a přihlašování včetně informací je dostupné na adrese  alf.is.cuni.cz.