Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Zemřel MUDr. Radim Šrám, CSc.

1. prosince 2022 18:17

Ve věku 83 let v úterý 29. listopadu 2022 zemřel významný český vědec a genetik MUDr. Radim Šrám, CSc. Působil na Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR. Doktor Šrám byl celosvětově uznávaným odborníkem v oblasti genotoxikologie a vlivů znečištěného životního prostředí na lidské zdraví. Za svoji práci získal řadu ocenění, například cenu Česká hlava nebo medaili Jana Evangelisty Purkyně. V roce 2019 obdržel čestné členství ve Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP.

Více informací viz web AV ČR nebo zpráva ČTK.