Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

II. mezioborový seminář Post mortem vyšetření náhlé srdeční smrti

12. června 2024 9:12

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na II. mezioborový seminář Post mortem vyšetření náhlé srdeční smrti, který se bude konat v pátek 13. září 2024 od 9.00 do 16.00 ve Výukovém centru Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové (Sokolská 581). Akci pořádá Ústav soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové. Akce bude ohodnocena 3 kredity v rámci systému celoživotního vzdělávání České lékařské komory, pro jejich získání je třeba se také předem zaregistrovat.