Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Sjezd genetických laborantů a sester

2. května 2023 15:03

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na Sjezd genetických laborantů a sester, který se koná ve čtvrtek 25. května 2023 v Hradci Králové. Bližší informace a registrační formulář naleznete na stránce www.signify.cz/sjezd-genetickych-laborantu-a-sester/. Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti je do 9. května 2023 (abstrakt je nutné zaslat nejpozději do 19. května 2023), k pasivní účasti je pak možné se přihlásit až do 21. května 2023.