Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Konference Cardio Genomics 2021

2. února 2021 17:05

Evropská kardiologická společnost pořádá dne 20. března 2021 online konferenci Cardio Genomics 2021. Do 18. února 2021 je možné se na tuto konferenci přihlásit i s aktivní účastí (tedy s abstraktem). Více informací naleznete na webu akce.