Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

22. celostátní konference fetální medicíny

22. prosince 2022 16:10

Na pátek 20. ledna 2023 je naplánována 22. celostátní konference fetální medicíny, která se letos bude konat ve Velké posluchárně FN Motol a 2. lékařské fakulty. Aktuální informace, předpokládaný program a možnost registrace naleznete na webu fetmed2023.csupg.cz.