Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Den vzácných onemocnění

27. února 2022 23:34

Poslední únorový den se každoročně připomíná Den vzácných onemocnění. Vzácné onemocnění je takové, které postihuje méně než jedno člověka ze dvou tisíc. Odhaduje se, že vzácných onemocnění je víc než 7000. Celkové množství osob v populaci s některým se vzácných onemocnění tak může dosahovat až pěti procent a jde tedy o problematiku závažnou. Často jde o onemocnění podmíněná geneticky.

Den vzácných onemocnění je v rámci Evropy zastřešován pacientskou organizací EURORDIS, v rámci České republiky pak Českou asociací pro vzácná onemocnění (ČAVO).

A proč zrovna poslední únorový den? Pokud jde o přestupný rok, má únor 29 dní a tedy tím posledním je 29. únor. Jde tedy o vzácné datum. Letos Den vzácných onemocnění připadá na pondělí 28. února 2022. Více informací naleznete také na www.rarediseaseday.org.

Den vzácných onemocnění 2022