Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

6th Central-Eastern European congress on cfDNA

1. prosince 2023 11:09

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

po úspěšných předchozích sympoziích a konferencích v Budapešti, Olomouci, Martině, Splitu a Debrecíně bychom vás rádi pozvali opět do Olomouce na již 6. ročník Středo-východoevropského kongresu o volné DNA a jejím využití v lékařské praxi (CEE cfDNA). Cílem kongresu je prohloubit a dále rozšiřovat znalosti o cfDNA nejenom v rámci NIPT, ale také v dalších oblastech medicíny.

Kongres se koná 7.-8. března 2024 v Clarion Congress hotelu v Olomouci. Další informace, včetně programu a možnosti přihlášení, naleznete na webu konference na adrese fetus.fetmed.cz/ceec-cfdna.