Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Stanovisko Rakouské společnosti pro infekční choroby a tropickou medicínu k testování SARS-CoV-2

12. října 2020 23:17

V rámci diskuze na téma celoplošného testování SARS-CoV-2 Společnost pro lékařskou mikrobiologii (SLM) ČLS JEP předkládá stanovisko partnerské odborné Rakouské společnosti pro infekční choroby a tropické nemoci. Český překlad na webu slm.cz, originální text pak zde. Výbor SLG ČLS JEP toto stanovisko rovněž podporuje.