Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Metodické doporučení SÚKL pro implementaci požadavků IVD-R

22. května 2024 17:58

Výbor SLG upozorňuje na dnešní publikaci Metodického doporučení pro implementaci požadavků IVDR na prostředky vyráběné a používané pouze v rámci zdravotnického zařízení na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Výbor SLG upozorňuje, že situace ohledně zveřejnění seznamu „in house vyráběných zdravotnických prostředků“ na webových stránkách daných institucí od 27. května 2024 se stále vyvíjí a čekáme na další podklady ze strany Ministerstva zdravotnictví, které budeme s členy naší odborné společnosti neprodleně sdílet jakmile budou k dispozici.

Za zveřejnění a oficiální podpis seznamu in house vyráběných zdravotnických prostředků na webových stránkách jednotlivých institucí jsou zodpovědní ze zákona výhradně statutární zástupci a nikoliv vedoucí laboratoří, kteří pro ně připraví podklady dle Metodického doporučení SÚKL. Současně upozorňujeme, že pouze ty prostředky, které splňují všechny požadavky v přiložených excelových tabulkách jsou v současné době vhodné ke zveřejnění.