Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

36. pracovní dny - dědičné metabolické poruchy

14. února 2023 17:58

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,
rádi bychom Vás pozvali na konferenci 36. pracovní dny - dědičné metabolické poruchy, která se bude konat 3. - 5. května 2023 ve Znojmě. Zázemím naší konference bude Premium hotel Znojmo. Hlavními tématy budou v letošním roce lysozomální onemocnění, dědičné poruchy glykosylace a nebude chybět tradiční sekce varia. Více informací najdete na www.pracovnidny.cz.