Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Novinky v normě ČSN EN ISO 15189

20. prosince 2023 9:17

V přiložené prezentaci naleznete přehled novinek v normě ČSN EN ISO 15189:2022 a srovnání s předchozí verzí 15189:2013. Touto normou se řídí akreditace zdravotnických laboratoří v České republice.