Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Seklův večer 2024

14. prosince 2023 16:50

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN pořádá v pondělí 26. února 2023 od 17.00 v Lékařském domě (Sokolská 31, Praha 2) tradiční na téma Lékařská biologie a genetika: od retrospektivy k perspektivě. Koordinátorem je prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D., program je následující:

  • Šeda, O. Úvod (5 min)
  • Kotlas, J. Genetická konzultace v čase a v praxi (15 min)
  • Štekrová, J. Pokroky v metodách molekulární genetiky u pacientů s dědičným onemocněním ledvin (15 min)
  • Vodička, P. Studium genomické instability u solidních sporadických nádorů v posledních 5 letech a výhled na další období (15 min)
  • Lazar, J. Optická mikroskopie v medicíně: od drobnohledu až po sledování specifických molekulárních procesů v živých buňkách a tkáních (15 min)
  • Diskuse (25 min)