Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Předatestační kurz Psychologie genetického poradenství

18. února 2024 23:34

Zveme tímto zájemce na povinný předatestační kurzu Psychologie genetického poradenství, který se koná ve čtvrtek 28. března 2024 v posluchárně SP1 ve FN Motol. Tento kurz je pořádaný Ústavem biologie a lékařské genetiky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol. Program kurzu naleznete v příloze.