Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

XXXIV. Izakovičův memoriál

9. června 2024 23:37

Dovolujeme si Vás pozvat na XXXIV. Izakovičův memoriál, který se uskuteční 9.–11. října 2024 v hotelu Horizont Resort ve Staré Lesné. Organizátorem je Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky (SSLG), odborným garantem pak RNDr. Michal Konečný, PhD., prezident SSLG.

Dalši informace a možnost registrace naleznete na webu akce. Konference je možné účastnit se i aktivně formou přednášky či posteru, přihlášení se k aktivní účasti je možné do 15. července 2024.

Hlavní témata akce budou klinická genetika, molekulární genetika, prenatální genetická diagnostika, onkogenetika a vzácná onemocnění.