Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Barevný atlas genetiky

Vložil(a): MaT, 1. května 2020 13:35

Rádi bychom Vás upozornili, že na sklonku minulého roku vydalo nakladatelství Grada český překlad Barevného atlasu genetiky od prof. Eberharda Passargeho.

Český překlad je dílem kolektivu kolegyň a kolegů z Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v Praze pod vedením doc. MUDr. Milady Kohoutové, CSc.