Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Celostátní sjezd SLG a 55. cytogenetická konference - první oznámení

23. února 2022 14:27

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v příloze naleznete první oznámení o Celostátním sjezdu Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP a 55. výroční cytogenetické konferenci.

Sjezd SLG a cytogenetická konference 2022 - první oznámení