Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Kaprasův den 2022 - první informace

16. prosince 2021 18:21

Co je pravděpodobné:

  • Vstup na akci bude povolen na základě aktuálně platných nařízení pro kulturní akce (aktuálně jsou to osoby očkované a po prodělání onemocnění COVID-19) a bude to nutné kontrolovat.
  • Jelikož jsou akce umožněny pouze pro sedící diváky, budeme muset částečně snížit kapacitu akce.
  • Jelikož v únoru 2022 vyprší čtyřleté volební období současnému výboru SLG ČLS JEP, bude nutné část konference věnovat i volební problematice, tudíž s ohledem na výše uvedené nebudeme moci asi vyhovět všem zájemcům o aktivní část (přednášku).
  • Budeme muset dodržovat přísnější pravidla pro občerstvení v budově.
  • Konferenční poplatky zůstanou stejné jako v roce 2020.

Co se může stát:

  • Nově vydaná pravidla pořádání akce zcela znemožní. V tom případě budeme hledat nový termín (předpoklad červen 2022), kdy by se již uskutečnit mohla.
  • Nová pravidla dále významně omezí počet účastníků na tomto typu akcí. V tom případě bude programový výbor muset zhodnotit, nakolik je ještě smysluplné akci v původním termínu uspořádat.

Programový výbor konference tedy navrhl následující postup:

  • V prosinci 2021 bude spuštěna registrace k aktivní i pasivní účasti na konferenci. Prozatím pro 150 osob (poloviční kapacita velké posluchárny). Registrace nebude ze začátku vázaná na platbu účastnického poplatku.
  • V druhé polovině ledna budou zhodnocena aktuálně platná opatření a (pokud něco takového existuje) výhled na další týdny, na základě čehož bude únorový termín akce potvrzen (pak budou rozeslány pokyny k platbě konferenčního poplatku), nebo bude termín odložen (registrace pak zůstanou platné pro nový termín, který bude časem upřesněn). Pokud to podmínky dovolí, navýšíme i kapacitu akce (asi až na 250 osob).

Děkujeme za trpělivost a věříme, že se nakonec přeci jen v únoru budeme moci setkat osobně.

Za programový výbor

Antonín Šípek jr. a Vladimír Gregor