Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Webinář Těhotenství a infekce COVID-19

Vložil(a): mat, 14. dubna 2020 15:12

Rádi bychom Vás pozvali na webinář (tedy seminář v online podobě) pořádaný Českou společností pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP, který se bude konat v pátek 17. dubna 2020 od 16.00 do 17.00. Seminář je pro přihlášené lékaře zdarma, přihlásit se je možné na adrese www.gynpor.online. Na stejné adrese bude dostupný i vlastní online přenos. Před seminářem i během něho bude možné posílat dotazy přednášejícím.

Program semináře:

  • Úvodní slovo (prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., předseda České lékařské společnosti JEP)
  • Současný stav – epidemiologie, prevence, diagnostika a terapie (prof. MUDr. Ladislav Machala, CSc., Infekcní klinika Na Bulovce, Praha)
  • Jak interpretovat čísla a statistiky kolem COVID-19 infekce (MUDr. Martin Hynek, Gennet Praha)
  • Co zatím víme o COVID-19 infekci ve vztahu k těhotenství (prof. MUDr. Pavel Calda, CSc., Centrum fetální medicíny, VFN a 1. LF UK Praha)