Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Motolský DYSMO klub 11. 9. 2023

31. července 2023 17:46

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na další setkání našeho Motolského DYSMO klubu.

Jde o formát inspirovaný workshopy, které již tradičně probíhají v rámci konferencí European Society of Human Genetics (ESHG), kde jsou prezentovány především kazuistiky pacientů s dosud neurčenou diagnózou, u kterých již obvykle různá vyšetření proběhla, ale u kterých se stále nepodařilo odhalit příčinu jejich obtíží, s myšlenkou „více hlav, více ví“.

Jsme ale otevření i prezentacím již vyřešených případů, které mohou být pro nás všechny poučné a zajímavé (například i ty, které jako nedořešené byly prezentovány na některém z předchozích DYSMO klubů).

Další takovéto setkání bychom rádi uspořádali na našem pracovišti ve FN Motol v pondělí 11. září 2023 od 14.00.

V případě Vašeho zájmu o účast prosíme o registraci.

V registraci nám prosím v poznámce uveďte počet případů (tzn. pacientů nebo rodin), které byste chtěli prezentovat a případně i problematiku, do které spadají (neurovývojová postižení, malý vzrůst, etc.).

Vámi prezentované případy prosíme zpracujte do podoby prezentací, ty nám pošlete na níže uvedené adresy do pátku 1. září 2023.

Těšíme se na setkání v září u nás v Praze.

MUDr. Marek Turnovec (marek.turnovec@fnmotol.cz)
Prim. MUDr. Markéta Havlovicová (marketa.havlovicova@fnmotol.cz)
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol