Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Blížící se konec registrace k aktivní účasti na Celostátním sjezdu SLG a 55. cytogenetické konferenci

20. června 2022 0:00

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolujeme si Vám připomenout poslední možnost registrace k aktivní účasti na Celostátním sjezdu Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP a 55. výroční cytogenetické konferenci, které se uskuteční 15.–16. září 2022 ve WELNESS Hotelu STEP v Praze.

Lhůta pro odeslání abstrakt je do 30. 6. 2022.

Do registračního systému na adrese www.cytogenomika2022.cz/abstrakta můžete vložit abstrakt svého ústního sdělení nebo posteru. V letošním roce proběhne Soutěž mladých genetiků do 35 let o nejlepší abstrakt, které se může zúčastnit první autor abstraktu, jehož věk v době konání konference (do 15. 9. 2022) nedosáhne 36 let.

Na webových stránkách www.cytogenomika2022.cz naleznete pokyny k přípravě a zasílání abstrakt a veškeré další potřebné informace o konferenci.

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese zuze@vfn.cz a info@cytogenomika2022.cz.

Těšíme na setkání s Vámi v Praze.

Za vědecký a organizační výbor

Zuzana Zemanová