Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Kurz Genetika kardiovaskulárních onemocnění pro praxi

10. srpna 2022 14:27

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom nejen zájemce o kardiogenetickou problematiku pozvali na kurz Genetika kardiovaskulárních onemocnění pro praxi, který se bude konat v sobotu 22. října 2022 v hotelu ILF v Praze. Více informací a možnost přihlášení naleznete na webu IPVZ.

Přehled témat, která budou na kurzu probírána:

  • Úvod a metody molekulárně-genetického vyšetření.
  • Genetika KMP a její praktické aplikace.
  • Genetika arytmických syndromů a její význam pro rizikovou stratifikaci náhlé srdeční smrti.
  • Genetika vrozených srdečních vad.
  • Genetické vyšetření náhlé kardiální smrti.
  • Dědičné aortální syndromy, jejich vyšetření a možnosti moderní kardiochirurgické terapie.
  • Specifika geneticky podmíněných KMP v dětském věku.
  • Genetika aterosklerózy a hyperlipoproteinémií.
  • Vyšetření trombofilních stavů.