Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Kurz Genetika kardiovaskulárních onemocnění

17. července 2023 18:09

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na kurz IPVZ Genetika kardiovaskulárních onemocnění, který se bude konat 21. října 2023 v hotelu ILF v Praze, na který je již také možné se přihlašovat.