Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Mezinárodní workshop k projektu RD-CODE

Vložil(a): MaT, 26. května 2020 22:33

Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní workshop projektu RD-CODE, který se uskuteční 22.-23. 6. 2020.

Workshop se původně měl konat na konci dubna v Praze. Vzhledem k epidemii COVID-19 se zahraniční účastníci se připojí telekonferenčně prostřednictvím platformy Webex. Účstníci za ČR budou přítomni v konferenční místnosti Ministerstva zdravotnictví. Samozřejmě i čeští zájemci o téma kódování vzácných onemocnění se mohou připojit telekonferenčně.

Program akce přikládáme v příloze níže.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti prostřednictvím registračního formuláře, nejlépe do 14.6. 2020.

Projekt RD-CODE se věnuje především implementaci terminologického/kódovacího systému Orpha codes ve vybraných zemích EU. Tato problematika je pro oblast vzácných onemocnění zásadní nejen z hlediska komunikace a sběru dat v rámci sítí ERN, ale v ČR nyní také z hlediska vykazování poskytnuté péče o pacienty se vzácnými onemocněními zdravotním pojišťovnám. Použití Orpha codes velmi zpřesní sbíraná data a na nich založené epidemiologické, ekonomické a další analýzy.

Tým klinických klasifikací ÚZIS ČR