Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Registrace na seminář Jak pracovat s pocitem viny v rodinách, které podstoupily NGS vyšetření

Registrace k účasti již není možná. Seminář již proběhl.