Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetická laboratoř

NázevAeskuLab, k.s.
OdděleníLaboratoř forenzní a lékařské genetiky
IČO604 70 488
AdresaŠkrobárenská 502/1
Brno
61700
Telefon515 511 460
Web https://www.aeskulab.cz/genetika-aeskulab-brno/o-laboratori-aeskulab-brno-ostrava
E-mailgenetika.brno@aeskulab.cz
Kontaktní osobaMgr. Jan Ištvánek, Ph.D.
Akreditace ČIA8141
Poznámky
Poslední aktualizace:12. března 2020
ID pro editaci:MG73

Prováděná vyšetření

Název Gen MIM OrphaCode EQA REF
Def. faktoru II, protrombinu, 20210G-A polymorfismus F2 176930
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. FII (G20210A)
Faktor 5 Leiden G1691A 188055
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. FV-Leiden (G1691A)
Integrin, PLATELET RECEPTOR FOR COLLAGEN ITGA2, GP Ia/IIA 192974
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. GPIa (C807T)
Glykoprotein IIIa (trombocytopenie) GP3A 173470
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. GPIIIa (L33P)
Janusova kináza 2 , V617F mut.(Myeloproliferace s erytrocytózou) JAK2 147796
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. JAK2 mutace V617F
Fuzní gen BCR/ABL BCR/ABL 151410
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. přestavby M-bcr, m-bcr a mikro-bcr
MPL(Myeloproliferativní onemocnění) MPL 159530
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. mutace W515K, W515L
Inhibitor aktivátoru plazminogenu (PAI-1) PAI1 173360
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. PAI-1 (4G/5G)
Koagulační faktor V F5 612309
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. FV R2 (H1299R)
Homocystinurie z deficitu methylentetrahydrofolátreduktázy MTHFR 607093
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. MTHFR (C677T, A1298C)
Def. faktoru XIII (koagulace, stabilita fibrinu) F113A1 134570
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. FXIII (V34L)
Protein C receptor EPCR 600646
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. EPCR (A4600G, G4678C)
Cystická fibróza CFTR 219700
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. CFTR-37 nejčastějších mutací včetně polyT a polyTG
Delece v AZF na Y chromozomu (sterilita u mužů) AZFa,b,c 415000
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. delece AZFa, AZFb, AZFc
Spinální muskulární atrofie typ I SMN1 253300
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. delece/duplikace exonu 7 a 8 genů SMN1 a SMN2
Vitamín K epoxid reduktázový komplex, podjednotka 1 VKORC1 608547
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. VKORC (G1639A)
Cytochrom P450, polypeptid 2C9 CYP2C9 601130
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. CYP2C9*2, CYP2C9*3
Thiopurin S-metyltransferáza TPMT 187680
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. TPMT*1/*2/*3A/*3B/*3C (G238C, G460A, A719G)
Hepatitis C virus interferon, odpověď na léčbu IL28B 607402
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. genotyp SNP míst rs8099917, rs12979860
Hluchota (nesyndromální) - DFNB1 GJB2 220290
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. všechny mutace v kódující sekvenci a c.IVS1+1G>A
Crohnova choroba CARD15/NOD2 266600
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. mutace R702W, G908R, 3020insC
Ankylosující spondylitida HLA-B27 106300
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. přítomnost alely HLA-B*27
Celiakální sprue CD 212750
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. predispozice, DQ2.5, DQ2.2, DQ8
Laktózová intolerance LCT 223100
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. LCT (-13910C>T, -22018G>A)
Fruktozová intolerance ALDOB 612724
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. ALDOB (A149P, A174D, N334K, del4E4)
Wilsonova choroba (WD) ATP7B 277900
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. mutace v exonech 8,14,15
Hemochromatóza HFE 235200
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. mutace C282Y, H63D, S65C
Sy. Gilbert UGT1A1 143500
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. UGT1A1(6TA/7TA)
Def. alfa-1-antitrypsinu SERPINA1 107400
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. mutace PI*S (E264V), PI*Z (E342K)
Beta-fibrinogen (FGB) FGB 134830
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. -455G>A
HPA1 polymorfismus HPA1 143020
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. HPA1a/b = GpIIIa (L33P)
Angiotensin konvertující enzym (Hypertenze, Alzheimerova ch.) ACE,DCP1 106180
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. ACE ins/del
Familiární hypercholesterolemie typu B, Familiární defekt apolipoproteinu B-100 (FDB) APOB 144010
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. APOB (R3500Q)
Defekt apoliproproteinu E APOE 107741
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. APOE E2/E3/E4
Lymfotoxin-Alfa, LTA LTA 153440
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. LTA (C804A)
Sy. fragilního X,( FRAXA) FMR1 309550
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. určení počtu repetic CGG v promotoru genu FMR1
Onkogenéza BRAF (melanom, kolorektální karcinom, papilární karcinom štítné žlázy) BRAF 164757
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. 9 somatických mutací v kodonech 600/601
Onkogenéza K-RAS KRAS2 190070
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. 29 somatických mutací v exonech 2, 3, 4
Onkogenéza - NRAS NRAS 164790
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. 22 somatických mutací v exonech 2, 3, 4
Onkogenéza EGFR EGFR 131550
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. 30 somatických mutací v exonech 18, 19, 20, 21
Identifikace osob, paternitní expertízy, DNA fingerprinting VNTR, STR 1
Mgr. Tomáš Pexa
Narkolepsie HCRT 161400
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. přítomnost alely DQB1*06:02
Hereditární pankreatitida PRSS1, PRSS1, SPINK1, CFTR 167800
Beta-adrenergní receptor 2 (Astma noční) ADRB2 109690
Sklerodermie CTGF 181750

NGS panely

Dědičná rakovina prsů a ovárií (2)
BRCA1, BRCA2
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D.
Hereditární nádorové syndromy (22)
APC, ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, PALB2, PMS2, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, STK11, TP53
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.