Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetická laboratoř

NázevRepromeda s. r. o.
OdděleníLaboratoř lékařské a reprodukční genetiky
IČO25557246
AdresaStudentská 812/6
Brno
62500
Telefon+420 511 158 222
Web http://www.repromedalab.cz/
E-mailgenetika@repromeda.cz
Kontaktní osobaMgr. David Kubíček, Ph.D.; Mgr. Rostislav Navrátil, Ph.D.
Akreditace ČIA8153
Poznámky
Poslední aktualizace:22. března 2022
ID pro editaci:MG92

Prováděná vyšetření

Název Gen MIM OrphaCode EQA REF
Cystická fibróza CFTR 219700
Mgr. Jakub Horák, Ph.D.
Homocystinurie z deficitu methylentetrahydrofolátreduktázy MTHFR 607093
Mgr. Jakub Horák, Ph.D. C677T, A1298C
Inhibitor aktivátoru plazminogenu (PAI-1) PAI1 173360
Mgr. Jakub Horák, Ph.D. 4G/5G
Def. faktoru II, protrombinu, 20210G-A polymorfismus F2 176930
Mgr. Jakub Horák, Ph.D. G20210A
Spinální muskulární atrofie typ I SMN1 253300
Mgr. Jakub Horák, Ph.D. delece exonu 7 a 8
Def. faktoru V APC, F5, G169A 227400
Mgr. Jakub Horák, Ph.D. FV - G1691A (Leiden), A4070G (H1299R, R2)
Sy. fragilního X,( FRAXA) FMR1 309550
Mgr. Jakub Horák, Ph.D. počet CGG repetic
Delece v AZF na Y chromozomu (sterilita u mužů) AZFa,b,c 415000
Mgr. Jakub Horák, Ph.D.
Hluchota (nesyndromální) - DFNB1 GJB2 220290
Mgr. Jakub Horák, Ph.D.
Preimplantační genetická diagnostika aneuploidií a strukturních aberací metodou array CGH, masivně paralelního sekvenování, nebo karyomapping - 0
Mgr. Jakub Horák, Ph.D.
Preimplantační genetická diagnostika monogenních chorob metodou karyomapping všechny geny a jejich kombinace 0
Mgr. Jakub Horák, Ph.D.

NGS panely

PANDA Carrier (105)
ABCA3, ABCA4, ABCC6, ABCC8, ACADM, ACADS, ACADVL, AGL, AGXT, ALDOB, ALPL, AR, ARSA, ASL, ASPA, ASS1, ATM, ATP7B, BCKDHA, BCKDHB, BCS1L, BLM, BTD, CAPN3, CBS, CFTR, CLN3, CNGB3, COL4A3, COL4A5, COL7A1, CPT2, CTNS, CYP21A2, CYP27A1, DHCR7, DLD, DMD, ELP1, F11, F8, F9, FAH, FANCA, FANCC, FMR1, G6PC, GAA, GALC, GALT, GBA, GCDH, GJB2, GLA, GLB1, GNPTAB, HADHA, HBA1/HBA2, HBB, HEXA, IDUA, IL2RG, LAMB3, MCCC1, MCCC2, MCOLN1, MEFV, MMACHC, MTM1, MUT, MVK, MYO7A, NAGLU, NBN, NPC1, NPHS2, OTC, PAH, PCDH15, PEX1, PEX12, PEX6, PEX7, PKHD1, PMM2, POLG, PPT1, PROP1, RNASEH2B, SBDS, SERPINA1, SGSH, SLC26A2, SLC26A4, SLC37A4, SMN1, SMPD1, TGM1, TMEM216, TPP1, TSHR, TYR, USH1C, USH2A, XPC
Kontaktní osoba: genetika@repromeda.cz

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.